28/9: Lương y GSTS cũng bị bắt, đất nước của Tổng Trọng là của tội phạm! Ai, sắc tộc nào sẽ bầu Trump?

28 Tháng Chín, 2020 |

Vì là “đất nước của tội phạm” nên Bộ Công An phải có 9 thứ trưởng và trên 200 tướng công an. Nhiều tướng CA như Tô Lâm, Trần Quốc Tỏ là giáo sư tiến sĩ luật. Tướng CA xộ khám Nguyễn Đức Chung cũng là tiến sĩ. Cả chục tướng CA đã vào tù. Đất nước ta chưa bao giờ được như ngày nay!