HỎI & ĐÁP: Giáo sư Nguyễn Xuân Thu

25 Tháng Một, 2017 |

CHIA SẺ CÂU CHUYỆN VỀ GIÁO DỤC VỚI GIÁO SƯ NGUYỄN XUÂN THU, người đầu tiên đưa ra chương trình tiếng Việt tại Tiểu bang Victoria, Úc đồng thời là người đi tiên phong trong việc vận động thành lập trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam, nơi đã có trên 10,000 sinh viên tốt nghiệp.