THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 7/12/2021. SBS radio phỏng vấn chủ bút TiVi TuầnSan: báo sống nhờ quảng cáo? Tiếng Việt trước và sau 1975

07 Tháng Mười Hai, 2021 |

Nhà báo Phan Bách của SBS Radio Tiếng Việt từ Sydney phỏng vấn Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh của báo giấy và mạng TVTS vào ngày 29.10.2021. Phần 1: ông Hồng Anh kể ra vài kinh nghiệm trong 40 năm làm báo.