GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 8/1: Bye-bye TT Donald Trump! Khóc lên đi, ôi Mỹ quốc! Đòi Pence cách chức Trump là chuyện ruồi bu

08 Tháng Một, 2021 |

Chỉ 4 năm cầm quyền, thương gia Trump đã thay đổi bộ mặt Washington/Capitol. Phải cho giới elite (trí thức, thượng lưu, truyền thông, chính trị gia) nghe thấy tiếng nói và cuộc sống của người dân lao động, bình thường. 4 năm tát cạn đầm lầy là sự điều chỉnh của một nước Mỹ truyền thống dân chủ.