GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 9.12.2021: Nguyễn Du, Phạm Quỳnh phải khóc! Bi quan về sự trong sáng của tiếng Việt ở VN! Còn hải ngoại?

09 Tháng Mười Hai, 2021 |

Phần 2: Chưa bao giờ tiếng Việt trở thành hổ lốn như ngày nay: Lãnh đạo sính dùng chữ Hán Việt để nói mà nhiều khi sai. Báo chí ưa dùng tiếng lóng, của giới anh chị. Tương lai nào cho tiếng Việt? Bấm xem phần 1: https://bit.ly/3pYCENt