GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 9.9.2021 – Phe KHỦNG BỐ 11/9 thắng: TALIBAN ra mắt nội các mới, cám ơn Biden! Mỹ-Úc thách thức luật biển TC

09 Tháng Chín, 2021 |

Thế giới chứng kiến sự ra mắt nội các Taliban gồm toàn những kẻ khủng bố của 20 năm trước. Bài học nào đây? Hãy nhìn sự can đảm của các phụ nữ Afghanistan xuống đường đòi tự do và bình đẳng. Mỹ sẽ hành động thế nào nếu công dân bị làm con tin?