Điệu vũ thuyền nhân – Nguyễn Hồng-Anh. Ca sĩ: Hương Thơ trình diễn tại Little Saigon, CA

07 Tháng Năm, 2020 |

Boat People dance được Nguyễn Hồng –Anh viết tại Sài-gòn năm 1979 bằng Anh ngữ. Sau này chuyển ngữ sang tiếng Việt và phát hành trong CD-2 Như Người Việt Nam với tiếng hát song ngữ của Tuyết Mai. Ca sĩ Hương Thơ trình diễn trong chuyến lưu diễn của NHA năm 2014 ở Hoa Kỳ.