GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 23.12.2021: Đề cử Phạm Đoan Trang giải Nobel Hòa Bình. 3 ngón tay Nguyễn Phú Trọng và Hoa hậu Thùy Tiên

23 Tháng Mười Hai, 2021 |

Hình bài hát: Nhà thờ Giáng Sinh ở Bê-lem, Do Thái. Kết thúc Đại hội 13 đầu tháng 2/2021 Ông Trọng đưa 3 ngón tay đắc thắng. Thắng giải Hoa hậu Miss Grand Internationl, Thùy Tiên đưa 3 ngón tay thì báo chí VN tự kiểm duyệt. Trọng vừa được giải Lê-nin, rất đúng người! Chúng ta hãy vận động đề cử Phạm Đoan Trang dự giải Noel Hòa Bình vì bà xứng đáng.