GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 10/1: Trump bắn chết tướng, Iran bắn chỉ hư nhà! Để nhớ cựu đại úy không về VN (CS) cho đến khi qua đời

10 Tháng Một, 2020 |

Bấm: https://bit.ly/2NbHjZI để đọc obituary “Đường về quê đường quá xa xôi– nhớ người bạn Bùi Quốc Sủng” do Nguyễn Hồng-Anh viết. Khán thính giả có thể đọc hàng trăm bút ký “Kể chuyện đường xa”  và xem hàng chục video của Nguyễn Hồng-Anh thực hiện trong 30 năm qua khi du lịch tự túc thăm viếng trên 40 quốc gia. Mới nhất là hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus: bấm link: https://bit.ly/2Teuced