GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 11/3: Tử hình 2 con Cụ Kình, nhưng ai cho lệnh giết 3 công an nếu không phải Nguyễn Phú Trọng và TL?

11 Tháng Ba, 2021 |

GS Chu Hảo: Tất cả chúng ta đã từng hát vang trong những giờ phút nghiêm trang nhất lời ca sát khí đằng đằng “Thề phanh thây uống máu quân thù” [quốc ca VC]. Trong “Sự thật Đồng Tâm”, CAND đã đổ cái sát khí đằng đằng ấy lên đồng bào mình. Đau xót thay!