GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 12.8.2021: Vì sao hôm qua Tổng Trọng nói sảng? Thành Hồ lại chích vaccine thu tiền! Abbott: Úc hãy xa Tàu

12 Tháng Tám, 2021 |

Khốn thay, đầu óc Trọng Vẹt không còn bình thường vì bị con ma Xã hội Chủ nghĩa ám ảnh. Thách thức đảng CS giúp dân khỏi trả tiền điện nước trong cơn đại dịch cũng bị bắt. Đặc sứ thương mại Úc Tony Abbott sẽ giúp Úc và Tây phương thoát khỏi Tàu Cộng hiếu chiến.