GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 13/11:Da đen BLM, cánh Tả, phe XHCN đòi Biden-Harris trả nợ chính trị! VN: bão VàmCỏ đến thì có sao?

13 Tháng Mười Một, 2020 |

Chưa vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc mà các nhóm da đen, cánh Tả và phe XHCN đã đòi Biden-Harris chia ghế. Tại sao Tổng-Tịch chưa “thơ thẩn” lẩy Kiều mừng “Tổng thống đắc cử Joe Covid”? Trọng khóc mướn cho nạn nhân Covid thế giới còn dân VN bị lũ lụt chết thì sao?