GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 13/5: Ba nhà văn kể tội HCM, đảng CS. Trọng-Phúc hãy trả lời người trẻ này! Đại sứ Anh và loa phường

13 Tháng Năm, 2021 |

Lăng và xác Hồ Chí Minh có tồn tại mãi không? Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trở trơ! Việt Nam (…) nhất có tên (…)Hồ? HCM nằm đó giữa quảng trường Ba Đình để nghe miệng đời đến bao giờ? Có phải đấy là “quả” báo mà “nhân” là ông và bộ hạ gây ra?