GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 15/7: Dân Cuba dám đòi tự do, còn ViệtNam? VN nhận 9 triệu liều Vaccine. Phong tỏa ThànhHồ, tin giả?

15 Tháng Bảy, 2021 |

60 năm dân Cuba vùng lên mạnh mẽ nhất đòi tự do. 46 năm dân Việt xuống đường đòi lại quyền dân cũng chưa muộn so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc. Tại sao người dưng nước lã như Mỹ, Nhật, Úc giúp dân Việt bị dịch trong khi Tổng Trọng vẫn chỉ họp đảng phân chia ghế?