GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 16/10: Trọng đã biết lắng nghe? Thành Hồ của Phúc & Phong năm 2045. Biden thắng nhờ dịch thua vì con

16 Tháng Mười, 2020 |

Đà Lạt có Mimosa, Melbourne có Acacia. Hoa mimosa màu vàng nhạt, lá giống cây trinh nữ;  acacia vàng đậm, lá giống khuynh diệp. Cả hai sau khi hoa tàn trở thành trái (thuộc họ đậu). Hoa acacia là quốc hoa Úc, tên thông thường là wattle (cây kèn vàng). Mạnh Tuấn hát bài Melbourne Thành Phố Của Tôi của NHA. Hình ảnh video: Công viên Yarra Bend và đường Yarra Boulevard dọc sông Yarra thuộc ngoại ô Fairfield, Kew, Abbotsford. Melbourne cũng có nhiều Mimosa nhưng không nhiều bằng Acacia.