GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 18/3: Công và Chức chớ xin Nguyễn Phú Trọng ân xá! Tập muốn ai làm Chủ tịch? Anh chuyển trục Á Châu

18 Tháng Ba, 2021 |

Mỹ họp thượng đỉnh Bộ Tứ trước họp NATO. Bộ trưởng NG, QP Mỹ đi Nhật, Nam Hàn… cảnh cáo Tàu Cộng chớ có hăm dọa Úc. Công và Chức hãy nhất quyết không xin ân xá, và nếu lên Giám đốc thẩm, nói vô tội! Ra tòa lần chót hãy can đảm nói giữa tòa bị ép cung!