GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 19/3: PUTIN là “TÊN GIẾT NGƯỜI”, còn NGUYỄN PHÚ TRỌNG? Vỡ trận chống dịch vì 50 ngàn người đi Chùa!

19 Tháng Ba, 2021 |

TT Phúc chỉ đạo chống dịch còn Chùa Tam Chúc (trại cải tạo Ba Sao cũ) mở cửa đón 5 vạn người “du lịch tâm linh” chen lấn nhau trong vòng 2 tiếng đồng hồ!  TT Biden nghĩ TT Putin là tên giết người (vụ Nalvany), còn chúng ta nghĩ sao về Nguyễn Phú Trọng (vụ Đồng Tâm)?