GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 19.8.2021: Vì sao gói hỗ trợ không đến tay dân? Phó TT Mỹ Harris mang theo gì cho VN? Từ Kabul đến Saigon

19 Tháng Tám, 2021 |

Đảng CSVN đã tiêu hoang tiền thuế của dân qua những cuộc trình diễn bầu cử nội bộ đảng. Trọng kêu gọi 70 triệu cử tri xuống đường bầu Quốc hội bù nhìn ngày 23.5 lúc dịch đang bùng phát và nay dân lãnh hậu quả. Taliban cũng như VC, chớ tin những gì họ nói