GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 20/5: Phạt nhẹ Phó ban Tuyên giáo Bùi Trường Giang hủ hóa với nữ nhân viên. Mặt trái của lãnh đạo CS

20 Tháng Năm, 2021 |

Người dân nghĩ sao khi Chủ tịch Nước đem phụ nữ Việt Nam ra khoe với người ngoại quốc? Chừng nào đảng còn bắt đảng viên học tập gương của Hồ, chừng đó đất nước vẫn còn hối lộ, tham nhũng, đạo đức suy đồi. Hồ Chí Minh Toàn tập, bấm: https://bit.ly/3bCcb1t