GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 23/10: Như thần tiên? Ca sĩ Thủy Tiên giúp đồng bào lũ lụt, nêu gương cho đảng! Trump, Biden nói gì?

23 Tháng Mười, 2020 |

Núi lở sạt do ai? Lội nước đi cứu trợ: ít ra cũng phải có những người như Thủy Tiên và các nghệ sĩ khác tới tận nơi giúp đồng bào. Cuộc tranh luận 23/10 sẽ giúp cử tri Mỹ chọn mặt gởi vàng. 47 năm qua chính trị gia Joe Biden đã làm được gì? Nghe “Chiều viễn xứ, chiều nhớ quê hương” của NHA.