GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 24/12: Tứ trụ gồm Vượng, Trọng, Huệ, Tô Lâm? Còn Phúc? Trump nói với Phúc muốn thăm VN sắp tới!

24 Tháng Mười Hai, 2020 |

Danh sách BCT đã biểu quyết, nhưng sẽ không công khai. Một ê-kíp tứ trụ gồm Phúc (TBT), Minh (CTN), Huệ (TT) và Mai (CTQH) là khá hơn cho đất nước, nhưng các tay giáo điều sẽ không chấp nhận. Giấc mơ Phúc đón TT Trump thăm VN sắp tới liệu thành hiện thực không?