GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 25/3: Vì vụ Đồng Tâm, CA bắt Bác sĩ Nguyễn Duy Hướng và ép nhận tội. Trịnh Bá Phương vào BV Tâm Thần

25 Tháng Ba, 2021 |

Trọng và bè lũ Công ty CSVN ngày càng lún sâu vào tội ác. Chúng khủng bố tinh thần, dùng nhục hình để ép người dân nhận tội họ không phạm. Chúng đưa những người có đầu óc minh mẫn vạch tội ác của chúng vào bệnh viện tâm thần! Đón xem Giờ NHA Thứ Sáu 26.3: Giải mã vụ Đồng Tâm của GS Hoàng Xuân Phú