GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 27/5: Lòng ái quốc của Ông Diệm và Hồ qua chiếc áo. Úc cho Việt Nam $40 triệu đô. Bài học Hoài Linh

27 Tháng Năm, 2021 |

Năm 1776, Chúa Nguyễn Phúc Khoát nói: “Từ nay ai mặc theo y phục người Khách thì phải thay đổi theo quốc tục”. Mguyễn Sinh Cung có bao giờ mặc y phục Nguyễn Sinh Sắc mặc chưa? Vọng ngoại với áo đại cán của Mao! ĐB Quốc Khánh, GĐ Văn hóa Thanh Hải nhớ nhắc Trọng làm gương trước!