GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 6/11: TNS Graham tặng nửa triệu đô để Trump kiện! Cánh tả chớ vội mừng. Lá phiếu & tòa đều là dân chủ

06 Tháng Mười Một, 2020 |

TNS Lindsey Graham, chủ tịch UB Tư pháp TV vừa tuyên bố sẽ ủng hộ quỹ pháp lý Trump để kiện vì TT Trump đã giúp ông và các nghị sĩ khác thắng cử, giúp Cộng hòa vẫn chiếm đa số ở TV, và vì việc phiếu ở thành phố Brotherly Love (Philadelphia, PA) bịp bợm quá xá (as being “crooked as a snake”). Một lần nữa, truyền thông cánh tả và phe cấp tiến bị quê vì đoán sai như 2016. Biden không thắng long trời lở đất. Trump thắng ở các TB chiến địa nhưng phiếu và đếm có vấn đề nên đang kiện. Không bạo động, ở nước dân chủ, tòa án là nơi giải quyết tranh chấp cuối cùng. Hãy kiên nhẫn đợi!