GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 6/5: Nếu 30.4 Thiếu úy Mũ Xanh Ước tự tử, không có Cha Phạm Minh Ước. Khi dân dẹp Lăng Hồ VN độc lập

06 Tháng Năm, 2021 |

46 năm đã trôi qua, chuyện “hòa hợp hòa giải dân tộc” chỉ là bánh vẽ CSVN dùng để ru ngủ và lợi dụng người VN yêu nước. Không bao giờ có HHHG khi còn điều 4 hiến pháp độc đảng. Lúc này hay 5 năm nữa VN có tự do hay không, là tùy ý chí của người dân VN!