GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 8/4: Kể tên vài ĐẠI NỊNH THẦN thần nâng bi Tổng Trọng CÓ MÁI ĐẦU BẠC. Làm theo GƯƠNG CHA GIÀ DÂM DẬT

08 Tháng Tư, 2021 |

Trọng và Hồ đều thích nịnh, nhưng Trọng vẫn còn thua Hồ vì chưa viết sách tự ca ngợi mình như Hồ qua bút hiệu Trần Dân Tiên với cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”. Đại trí thức Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Tướng Hoàng Kiền, GS TS Hoàng Chí Bảo là những kẻ nịnh theo gót Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tế Hanh…