IL EST TEMPS DE PARTIR – Hong-Anh Nguyen

28 Tháng Mười Hai, 2016 |

Music and lyrics written by Hong-Anh Nguyen (1979)
Performed by Hong-Anh Nguyen (2016)

*** Nguyễn Hồng-Anh trình diễn tại Melbourne Recital Centre, March 2016.

IL EST TEMPS DE PARTIR
(Nhạc và lời Pháp viết tại Saigon 1979)

Il est temps de partir
C’est le temps de mourir
Moi je sens mon coeur blessé et bien brisé
Il est temps de partir
C’est le temps de m’enfuir
Je partirai bientôt bien sur et sans un mot

Mais ce n’est pas ma faute de partir
Oui ce n’est pas ma faute de m’enfuir
Je n’ai qu’un choix
N’entends qu’une voix
C’est de partir
Oui c’est ed partir

Il est temps de partir
C’est le temps de mourir
Je mènerai une vie qui m’est inconnu
Il est temps de partir
C’est le temps de m’enfuir
Il n’y a rien à te dire
Et rien à m’excuser

GIỜ ĐÃ TỚI ĐỂ RA ĐI
(Lời Việt viết tại Melbourne)

Giờ đã tới để ra đi
Giờ đã tới để chết đi
Em yêu ơi tim tôi quặn lại đã vỡ từ đây
Giờ đã tới để ra đi
Giờ đã tới để thoát đi
Tôi sẽ ra đi giờ này lòng buồn vời vợi người ơi

Nhưng tôi ra đi chắc chi lỗi của tôi
Vâng tôi xa em không hẳn lỗi của tôi
Lựa chọn đắng cay
Nghe chăng trong tôi
Lời mời ra đi
Vâng lời mời đi xa

Giờ đã tới để ra đi
Giờ đã tới để chết đi
Tôi đi lang thang một đời lạ kỳ chẳng ngày mai
Giờ đã tới để ra đi
Giờ đã tới để thoát đi
Em em yêu ơi dù nhiều lời ngàn lời cũng thế mà thôi