Il est temps de partir – Nguyễn Hồng-Anh viết và trình bày

01 Tháng Năm, 2020 |

Ca khúc này được viết bằng Pháp ngữ năm 1979 tại Sài-gòn, dịch ra tiếng Việt và phát hành trong tập Thân Phận Ca ở trại tị nạn Galang, Indonesia 1981. Trình bày trong nhạc hội Hong-Anh Nguyen Live in Concert năm 2016 tại Elizabeth Murdoch Hall, Melbourne Recital Centre.