Phóng sự buổi ra mắt truyền hình trực tuyến tvtsonline.com.au

27 Tháng Mười, 2016 |

Trên 60 quan khách gồm TNS Thứ trưởng Dịch vụ Xã hội và Đa văn Sự vụ liên bang Zed Seselja; Dân biểu Tim Watts đại diện Thủ lãnh Đối lập Bill Shorten; đại diện các tôn giáo và các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam…