THĂM SPRINGVALE – TẬP 2: Thăm các cơ sở tôn giáo và xã hội

22 Tháng Ba, 2017 |

THĂM SPRINGVALE VỚI NGUYỄN HỒNG-ANH – TẬP 2: Thăm hội Hiệp hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA), Chùa Hoa Nghiêm và Nhà Thờ St John