THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 15.10.2020: Lũ lụt chết dân, Ng Phú Trọng bận họp đảng. Phúc & Hùng lập công bịt miệng dân. Trump ra quân

15 Tháng Mười, 2020 |

VIỆT NAM: Lũ lụt tàn phá các tỉnh miền Trung nhưng Nguyễn Phú Trọng và đàn em vẫn ung dung họp đảng để chia ghế. Hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang tay bị còng nhưng phải ký giấy tờ giống LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa án.

THẾ GIỚI: Tổng thống Trump còn ba tuần để thay đổi tình hình, với nhiều hy vọng.

ÚC: Những người trẻ trong cộng đồng VN ra tranh cử vào Hội đồng Thành Phố ở Tiểu bang Victoria.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.