THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 15.6.2021: Tiền đâu mua vaccine chủng ngừa dân VN? Quốc hội bù nhìn bầu lại. G7 & Úc nhất quyết chống Tàu

15 Tháng Sáu, 2021 |

Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải bàn luận thời sự VN, thế giới và Úc.

VIỆT NAM: Lý do chính mà CSVN tồn tại là được Trung Cộng bảo kê. Chính phủ Phạm Minh Chính: có phải bình cũ rượu mới hay không?

THẾ GIỚI: Mỹ sẽ rút hết quân ra khỏi A Phú Hãn vào ngày 11.9.2021.

ÚC: Dân Úc đang chủng ngừa chống virus Vũ Hán

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.