THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 16.2.2021: Hà Nội đóng tiệm ăn. Trình độ văn hóa Nguyễn Phú Trọng! Trump trắng án, Dân chủ ê mặt vớt vát?

16 Tháng Hai, 2021 |

VIỆT NAM: Ba bài diễn văn bế mạc ba Đại hội đảng năm 2011, 2016 và 2021 của Giáo sư, Tiến sĩ, Cử nhân ngữ văn sao giống hệt nhau? Kiến thức, tư duy cất ở đâu? Lại chúc tết “cộng đồng người Việt Nam ta ở hải ngoại” hàng ngày nguyền rủa Trọng và đảng CS!

THẾ GIỚI: Tốn bao nhiêu công sức, hoang phí bao nhiêu tiền của người dân đóng thuế nhưng đảng Dân chủ vẫn không thể đàn hặc được ông Donald Trump, lại càng làm cho ông được yêu mến hơn.

ÚC: Tiểu bang Victoria lại bị phong tỏa cấp 4 trong 5 ngày.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.