THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 17.8.2021: Taliban chiếm Kabul, gánh nặng lịch sử trên vai Biden. VN: tổ ngoại giao vaccine hay cái bang?

17 Tháng Tám, 2021 |

Xin xỏ trở thành “chiến lược” của đảng CSVN. Đảng lãnh đạo, phải được ưu tiên trở thành nền nếp và văn hóa cộng sản. Cưu xếp CIA và cựu Bộ trưởng Ngoai giao Robert Gates nói Biden sai trong hầu hết vấn đề về quốc phòng và an ninh quốc gia suốt hơn 40 năm qua.