THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 19/11. Trump tweets: Thắng ở Nevada! 2600 phiếu Georgia không đếm! Giấu nhẹm 2 vaccines: toa rập?

19 Tháng Mười Một, 2020 |

VIỆT NAM: Các đại biểu QH đã thấy ý đồ giành cấp bằng lái xe của Bộ Công An nên đã bác bỏ dự luật. Tuyển thêm công an, an ninh để đàn áp dân và tham nhũng? Một nước có hàng triệu công an an ninh cảnh sát, 9 thứ trưởng CA và trên 200 tướng CA: CSVN nhất thế giới!

THẾ GIỚI: Chung quanh việc bầu cử, thắng cứ, kiện tụng, chuyển giao quyền hành, biểu tình: Mỹ đang là một nước chia rẽ.

ÚC: TT Morrison qua tận Nhật để ký Hiệp ước Tiếp cận Hỗ tương (Reciprocal Access Agreement), vì sao?

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.