THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 20.1.2021: TT Trump bị luận tội lần thứ 2. PPT Pence đi giữa 2 lằn đạn. Joe Biden vua có ngai. Phúc: tổng bí thư?

20 Tháng Một, 2021 |

VIỆT NAM: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc là trường hợp đặc biệt. Hội nghị trung ương 15 đã giới thiệu được các nhân vật vào tứ trụ, Bộ CT và Ban Bí thư. Có thể xảy ra: Trọng TBT, Phúc CT Nước, Chính TT và Huệ CT Quốc hội. Hay Chính, Phúc, Huệ, Mai với ghế theo thứ tự. Cũng có thể chuyện bất ngờ xảy ra.

THẾ GIỚI: Tương lai của Trump và đảng Cộng hòa. Biden sẽ là vua có ngai vì nắm hành pháp, đảng Dân chủ nắm cả thượng và hạ viện.

ÚC: Tàu tuyên bố không mua than của Úc. Bà Huỳnh Bích Cẩm được danh hiệu Victoria Senior Citizen of the Year 2021.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.