GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 22.7.2021: KỊCH BẢN chống Covid-19 MỚI! Hợm: khoe ảnh chích Pfizer! Ổ mì & miếng thịt. 38 nước lên án Tàu

22 Tháng Bảy, 2021 |

Bộ Y tế với kịch bản mới sẽ giám sát chặt chẽ giãn cách giữa người với người, và sẽ làm khổ dân hơn. Ổ bánh mì của dân nghèo không phải là lương thực, vậy miếng thịt, cao lương mỹ vị của lãnh đạo, đại gia đỏ mới là thức ăn? Nguyễn Phú Trọng hãy xuống đường xem dân đói khổ như thế nào!