THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 25.5.2021: VN CHẾT DỊCH COVID-19 mặc bây? Nguyễn Phú Trọng ĐÃ QUYẾT đi bầu vì là NGÀY HỘI LỚN CỦA DÂN TỘC

25 Tháng Năm, 2021 |

VIỆT NAM: Đi bầu đảng viên CS và bù nhìn vào quốc hội được gọi là “Ngày Hội Non Sông” nên chúng đẩy các cụ trên 100 tuổi đi bầu, cổ động mặc áo dài khăn đóng, áo tứ thân đi chọn “người tài đức”. Đảng CS coi dân là người ngu nên mới bày những trò hề rẻ tiền. Buồn thay cho đất nước có 4000 năm văn hiến!

THẾ GIỚI: Trung Cộng cảnh cáo Mỹ và Nam Hàn chớ đùa với lửa. Anh đưa mẫu hạm Elizabeth qua Biển Đông, thách thức Tàu.

ÚC: Để khuyến khích người trẻ (và lớn tuổi) chích ngừa dịch, TT Morrison đề nghị cấp giấy chứng nhận đã chích ngừa đầy đủ để dân có thể đi lại dễ dàng trong nước mỗi khi dịch bùng nổ.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.