THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 26.11.2020: Trump đồng ý chuyển giao quyền lực? Úc không sợ TC dọa! Đến Giáng Sinh Úc sẽ mở cửa hoàn toàn

26 Tháng Mười Một, 2020 |

VIỆT NAM: Hồ thị Kim Thoa có thể bị dẫn độ từ Pháp về VN hay không? Tướng Ngô Xuân Lịch sẽ làm Tổng Bí thư? VN dọa sẽ đóng cửa Facebook nếu không cho CS kiểm duyệt thông tin cá nhân chỉ trích chế độ.

THẾ GIỚI: Biden bắt đầu bổ nhiệm các chức vụ trong chính phủ. Trump thông báo bắt đầu chuyển giao quyền lực cho Biden sau khi bà Murphy gởi thư cho Biden.

ÚC: Dịch Vũ Hán bộc phát lại ở Nam Úc. Úc ký hiệp ước thương mại RCEP với 14 nước và hiệp ước RAA với Nhật.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.