THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 27.4.2021: Quan chức Úc tuyên bố chuẩn bị chiến tranh với Trung Cộng: tiếng trống ra trận! VC về phe nào?

27 Tháng Tư, 2021 |

VIỆT NAM: Quảng Nam chủ trương đón du khách khi dịch Vũ Hán vẫn còn hoành hành. Hai ngoại trưởng TC & VC cùng cam kết tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đọc “Cái chết trong tù cộng sản của cựu Thủ tướng PHAN HUY QUÁT”, bấm: https://bit.ly/3sUMuzd

THẾ GIỚI: Mỹ lo giảm khí thải trong khi Trung Cộng xã khí thải và chuẩn bị chiến tranh.

ÚC: Các quan chức và chiến lược gia Úc nói rằng Úc phải đối diện với thực tế là có chiến tranh với Trung Cộng.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.