THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 6.4.2021: QH bù nhìn bầu Phúc làm Chủ tịch Nước, Phạm Minh Chính thủ tướng. VN rơi hẳn vào tay Tàu Cộng!

06 Tháng Tư, 2021 |

VIỆT NAM: Trọng vẫn quanh quẩn trong nhà, đã 2 năm chưa một lần đi thăm mồ đựng xác Hồ, nay được Biden mời dự Hội nghị Khí bậu ngày 23.4.2021, sẽ “đi” bằng gì?

THẾ GIỚI: Mỹ hủy bỏ lệnh cấm giới chức ngoại giao Mỹ tiếp xúc với giới ngoại giao Đài Loan.

ÚC: Số người được chủng ngừa Covid-19 gia tăng.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.