THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 7.9.2021: Cả hệ thống chính trị VN đầu hàng dịch! Bi hài ở Hà Nội! Đói ăn, báo thừa. VN đấu Úc: ai thắng?

07 Tháng Chín, 2021 |

Nhiều vở tuồng: Chống dịch như chống giặc với “kịch bản mới”? Bộ trưởng Ngân khố Úc: Không lùi bước trước đe dọa của Trung Cộng vì nền kinh tế Úc có tính đàn hồi (resilient), dễ hồi phục. Ngoại trưởng Ấn Độ tin Úc-Ấn sẽ có hiệp định mậu dịch tự do cuối năm này.