Từ nhà thờ (St Ignatius) đến chùa (TV Quảng Đức) đêm giao thừa Mậu Tuất 2018

24 Tháng Hai, 2018 |

Mời quý khán thính giả cùng phóng viên TVTS Online đến dự thánh lễ giao thừa Mậu Tuất tại Nhà Thờ Đá Richmond và sau đó dự đêm trừ tịch tại Tu Viện Quảng Đức Fawkner, thuộc thành phố Melbourne, Úc Châu.