VQTG 29: Từ dinh tổng thống Phần Lan đến nhà thờ Chính thống giáo, nhà thờ chính tòa Tin lành

26 Tháng Năm, 2018 |

Vừa xem vừa nghe lịch sử Phần Lan với nhà báo Nguyễn Hồng-Anh. Bị Thụy Điển đô hộ vài trăm năm (ảnh hưởng đạo Tin lành Lutheran), rồi Nga (ảnh hưởng Chính Thống giáo Nga) và độc lập sau cách mạng Nga. Thành phố cổ kính & đẹp,người dân thân thiện.