VQTG 31: Helsinki Festival, ngày hội ở thủ đô Phần Lan có gì lạ?

30 Tháng Sáu, 2018 |

Một lễ hội được cho là lớn nhất ở thủ đô của nước Phần Lan, đất nước được bình bầu hạnh phúc nhất thế giới (happiest country in the world) năm 2018, theo một tường trình của Liên Hiệp Quốc.