Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 04/02/2018 đến ngày 04/03/2018

16 Tháng Hai, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Giêng Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Bính Thân, Giáp Thân, Mậu Thân.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận xe cộ. Nữ: Phúc lộc bình thường. Đi xa bất lợi.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu hao tán. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Đi xa bất lợi, phòng chi tiêu hao tán.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức hanh thông. Đi xa bất lợi.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. NỮ: Công việc tạm ổn định. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miện tiếng. Nữ: Phúc lộc may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự như ý.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Đi xa, chuyển đổi tốt trong công việc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Có chuyển đổi thuận lợi trong công việc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa thay đổi thuận lợi. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận về xe cộ. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Tuổi già phát lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Cũng như nam hưởng tuổi già thanh nhàn. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Dù gặp khó khăn vẫn có quý nhân giúp sức. Coi chừng giang phi.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại lúc đầu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên bình tĩnh trước khó khăn.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Cần nhiều cố gắng hơn nữa. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Được ăn ngon mặc đẹp. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Có việc chi tiêu nhỏ.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng cho tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Có việc phải chi tiêu hao tán.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phúc lộc may mắn.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu ít nhiều. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Hưởng hạnh phúc của một gia đình lễ giáo truyền thống.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Trước là việc lớn hoàn thành. Tiếp theo việc nhỏ tốt lành mười phân.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Gia đình hạnh phúc vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam:  Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Cũng như nam. Cẩn thận về xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa thay đổi mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Tháng này khắc tuổi nhiều khó khăn. Nên giữ gìn mọi mặt. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Tháng này khắc tuổi nhiều trở ngại. Đi xa phòng chi tiêu hao tán, thất thoát. Nữ: Đi xa phòng chi tiêu hao tán. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Tháng này khắc tuổi. Đi xa nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tránh tranh cãi bất lợi.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam:Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam may mắn về tài lộc. Vạn sự như ý.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam, công việc hanh thông. Có việc phải chi tiêu hao tán.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Lo buồn chỉ tổn hại cho sức khỏe.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809