Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/01/2018 đến ngày 03/02/2018

19 Tháng Một, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Hai Đinh Dậu. Tháng này khắc các tuổi: Tân Mùi, Quý Mùi, Đinh Mùi.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 46 tuổi. Nam: Khi nên trời giúp công cho. Làm trai năm bận bảng lo mới hào. Nữ: Trời sinh trời chẳng phụ nào. Có công mài sắt có ngày nên kim.

Canh Tý 58 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Buồn vui lẫn lộn.

Mậu Tý 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tý 82 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ.

Quý Sửu 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Tân Sửu 57 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 69 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sử 81 tuổi. Nam: Công việc đa đoan. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Dần 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý

Nhâm Dần 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Dần 80 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có chuyển đổi trong công việc. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mão 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi  miệng tiếng.

Quý Mão 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có chuyển biến tốt trong công việc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tân Mão 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Mão 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có chuyển biến tốt trong công việc. Phòng chi tiêu hao tán.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 54 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về phúc lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành tựu. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận nơi sông nước.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 41 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

At Tỵ 53 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Sức khỏe là vàng.

Quý Tỵ 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Tỵ 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước

Mậu Ngọ 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Ngọ 52 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Tình cảm diễn biến phức tạp. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Ngọ 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phúc lộc bình an. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Nhâm Ngọ 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Tình cảm bất thường.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 39 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 51 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mùi 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ

Quý Mùi 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý.  Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Canh Thân 38 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Thân 50 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Thân 62 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiến tới thành công. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 74 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 25 và 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Dậu 37 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Kỷ Dậu 49 tuổi. Nam: Công việc tiến tới hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 73 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 24 và 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 36 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Phúc lộc may mắn.

Canh Tuất 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tuất 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng cho tiêu hao tán.

Tân Hợi 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Phòng cho tiêu hao tán.

Đinh Hợi 71 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809