Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/11/2017 đến ngày 06/12/2017

24 Tháng Mười Một, 2017 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười (Tân Hợi) năm Đinh Dậu (2017). Tháng này khắc các tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Ất Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Tý 46 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tài lộc may mắn.

Canh Tý 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tý 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng trộm cắp bất lương.

Bính Tý 82 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước dở sau hay. Vạn sự thắng ý. Nữ: Thời khó, thế khó. Khó làm yếu ta.

Quý Sửu 45 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Sửu 57 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 69 tuổi. Nam: Đi xa chuyển đổi có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Đi xa, thay đổi thuận lợi. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Sử 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có chuyển biến tốt trong công việc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Buồn vui thất thường.

Nhâm Dần 56 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Ất Mão 43 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mão 45 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa cẩn thận về xe cộ. Lo buồn chỉ tổn hại về sức khỏe.

Tân Mão 67 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa cẩn thận về mặt xe cộ. Nên giữ gìn chăm sóc sức khỏe là vàng.

Kỷ Mão 79 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Thìn 42 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Giáp Thìn 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Nhâm Thìn 66 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Đinh Tỵ 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Phòng thị phi miệng tiếng.

At Tỵ 53 tuổi. Nam: Được khen thưởng, cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Tỵ 65 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Tỵ 77 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 40 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Ngọ 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 64 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Ngọ 76 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Mùi 39 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin vui ở xa đến. Nữ: Đi xa thay đổi thuận lợi. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: được hưởng phúc ăn mặc. Phúc lộc bình an.

Ất Mùi 63 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mùi 75 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước dở sau hay. Lo buồn chỉ tổn hao sức khỏe.

Canh Thân 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Thân 50 tuổi. Nam: Thất bại là mẹ thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Thân 62 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Giáp Thân 74 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Phòng trộm cắp bất lương.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 25 và 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 37 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 49 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận tay lái. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn.Buồn vui thất thường. Nữ: Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Ất Dậu 73 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Cẩn thận xe cộ lưu thông. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 24 và 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tuất 36 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý.

Canh Tuất 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tuất 60 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Tuất 72 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 47 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Đi xa bất lợi. Nê giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 59 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận tay lái.

Đinh Hợi 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận tay lái.

Ất Hợi 83 tuổi. Nam: Được khen thưởng, cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
(514) 392 2809
Fax: (514) 342 9934