THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 10.1.2024: Kết quả vụ án Việt Á. Quyết định 1334 là cái gì? VN sẽ lập ngoại giao với Vatican. Trump-Biden

10 Tháng Một, 2024 |

Qua Quyết định 1334, Đảng CS Việt nam có kế hoạch chiêu dụ và kiểm soát tất cả người Việt ở nước ngoài qua việc ra quyết định thành lập các hội đoàn Việt Nam, những trung tâm văn hóa Việt Nam ở những nước có người Việt định cư.