THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 10.7.2024: Quán Hà Nội bài du khách Do Thái! Biden thách thức kẻ chống ông. Tại sao cần tu chính Nội quy?

10 Tháng Bảy, 2024 |

Xem báo điện tử www.etvts.com.au phát hành Thứ Tư 10/7/2024 để đọc bài về Thượng Nghị sĩ Fatima Payman rời bỏ Đảng Lao động (tr.2) và chuyến thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Cựu Chiến binh Việt Nam tại Phillip Island của Cộng đồng NVTD-Victoria (tr.16)